buss kjører ved akershusfestning

Guidetur

Vi kjører ofte «sight-seeing» og spesielle guidede turer for ulike grupper, og kan være behjelpelig både med å sette opp tur og skaffe guide/guider om nødvendig. Vi har lang erfaring på turer i Oslo, Oslofjordregionen, resten av Norge og hele Nord-Europa, inkludert de baltiske landene og Russland. Slik har vi også meget kunnskapsrike sjåfører som ofte er en liten guide i seg selv.