Redegjørelse åpenhetsloven 2023

Aktsomhet, risiko og åpenhetsloven

 • Bakgrunn for åpenhetsloven
 • Schaus
 • Vurderinger og risiko-områder
 • Våre tiltak
 • Fremover
 • Oppsummering

Åpenhetsloven konsekvenser for Schaus

 • Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i 2022, og stiller nye krav til selskap som Schaus Buss AS.
 • Dette gjelder særlig i forbindelse med oppfølging av egne leverandører.
 •  
 • Hovedformålet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Schaus Buss AS

 • Schaus Buss er et velkjent busselskap i Norge og er en viktig del i Schaus-konsernet. Vi startet opp med busstransport i Vestby i 1943 og har over 80 års erfaring. I dag er vi en av Østlandets ledene aktører på turkjøring med hovedkontor i Vestby. Schaus har de siste årene også blitt en viktig operatør for RUTER og vi er i dag godt etablert i både tur og rutekjøring. Schaus skal være et selskap som er ledene innenfor kundeopplevelse, miljø og sikkerhet. I tillegg skal Schaus være et trygt sted å jobbe.

 • Schaus er klar over sitt ansvar både i forhold til å være kunde, leverandør og arbeidsgiver.

Schaus Buss AS

 • Schaus Buss er et velkjent busselskap i Norge og er en viktig del i Schaus-konsernet. Vi startet opp med busstransport i Vestby i 1943 og har over 80 års erfaring. I dag er vi en av Østlandets ledene aktører på turkjøring med hovedkontor i Vestby. Schaus har de siste årene også blitt en viktig operatør for RUTER og vi er i dag godt etablert i både tur og rutekjøring. Schaus skal være et selskap som er ledene innenfor kundeopplevelse, miljø og sikkerhet. I tillegg skal Schaus være et trygt sted å jobbe.

 • Schaus er klar over sitt ansvar både i forhold til å være kunde, leverandør og arbeidsgiver.

Risikovurderinger, internt

 • Schaus jobber i en bransje som er sterkt preget av sesonger. Det er også en bransje som normalt jobber både før og etter normal arbeidstid for andre bransjer. Til tider med meget høy arbeidsbelastning, dette gjelder for alle grupper ansatte, sjåfører, verkstedsansatte og adminstrasjon. Dette kan selvsagt ha en negativ innvirkning på våre arbeidsforhold. Det er viktig å annerkjenne risikoen for negativ belastning og krevende arbeidsforhold. Vi mener allikevel at reel risiko for gruppen er relativt lav, da dette ofte kombineres med tilsvarende lange fri perioder. Samt at selskapet har lang erfaring i å ta hensyn til enkeltmenneske.

 • De ansatte er kjernen i vår virksomhet, og vi er opptatt av å skape en god arbeidsplass for alle våre ansatte. Schaus følger de til enhver tid gjeldene regler for HMS og jobber aktivt med å forbedre sikkerhet og arbeidsrutiner. Vi har et godt samarbeid med tillitsvalgte og representanter fra de ansatte i AMU og lignende.

Risikovurderinger, eksternt

 • Vi handler følgene;
 • Busser, drivstoff/væsker, Dekk og annet forbruksmateriell til buss/verksted
 • Forbruksmateriell til kontor
 • It-tjenester

 • Vi har flere produkter som i utgangspunktet er i en risiko for brudd på standarder for anstendige arb.forhold og respekt for menneskerettigheter. Vi har derfor etablert en innkjøpspolicy som er forankret i Miljøfyrtårn, hvor vi jobber for å få en bedre oversikt over egne leverandører og at der disse er lokalisert i Norge, også setter krav videre til sine underleverandøer.

Tiltak

 • Innføringen av Miljøfyrtårn har sørget for å sette søkelys på, og identifisere mulige tiltak
 • Sjåførfasiliteter, pauserom
 • Overholde AML
 • Oppfølging og kursing som f.eks YKT
 • Personal-håndbøker
 • Smartere opplæring, instruksjonsvideoer som er tilgjengelige med QR kode.
 • Tett dialog med leverandører for å forankre miljø og bærekraftsmål hos våre leverandører.

Fremover

 • Schaus skal fortsette å ha menneske i fokus, våre ansatte er vår viktigste ressurs
 • Aktsomhetsvurderinger skal forsterkes
 • For våre ansatte
 • For våre rutiner
 • For våre leverandører
 • For våre kunder

Oppsummering

 • Schaus skal være en ansvarlig arbeidsgiver og serviceleverandør i det norske markedet. Schaus ser også at vi utfordres av andre aktører, som har mindre fokus på dette, spesielt i forhold til arbeidsforhold. Vi jobber tett med brasnjeorganisasjonen NHO Transport for å belyse og bekjempe disse.

 • Eventuelle henvendelser, innspill på denne rapporten kan rettes til
  Lasse Aarstrand, Daglig Leder Schaus Buss